Video

  1. خانه
  2. نمونه کارها

موسسه بین المللی IEEE

وبینار های برگزار شده بخشی از ویدیو معرفی جوایز 50 سالگی ieee تیزر کمیته young professional نمونه پوستر های طراحی شده موسسه بین المللی IEEE همکاری تیم کاربان با موسسه…

جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

عکس سایت عکس اینستاگرام نمونه بروشور طراحی شده درباره جهاد دانشگاهی جهاددانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که با هدف فعالیت در حوزه‌های فرهنگ، پژوهش،…
فهرست