وبینار های برگزار شده

بخشی از ویدیو معرفی جوایز 50 سالگی ieee

تیزر کمیته young professional

نمونه پوستر های طراحی شده

موسسه بین المللی IEEE

همکاری تیم کاربان با موسسه بین المللی IEEE (انجمن بین‌المللی مهندسین برق و الکترونیک) بخش ایران به صورت پروژه ای در زمینه طراحی گرافیک و تدوین و ساخت ویدیو می‌باشد.

دانشگاه بین المللی IEEE بخش ایران از سال 1970 فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است و در اکثر دانشگاه های معتبر ایران شاخه دانشجویی خود را دارد. همکاری تیم کاربان با این دانشگاه از طریق شاخه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر طوسی برقرار است.

برگزاری وبینار ها و رویداد ها در این دانشگاه مستلزم داشتن پوستر، کاتالوگ و ویدیو های جذاب است. کاربان مفتخر است که همکاری هایی در این زمینه های علمی با دانشگاه IEEE داشته است.

تصاویر مربوطه

سازمان بازرسی کل کشور – آمبودزمان آسیایی
جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
فهرست